Proč může být prezentismus nebezpečný a jak s ním naložit?

Prezentismus označuje tlak, který pociťují zaměstnanci na svém pracovišti, kam chodí, i když by neměli. Jako konkrétní příklad můžeme uvést ten nejvíce rozšířený: zaměstnanec, byť se necítí dobře nebo je nemocný, si nevezme volno a dál chodí do práce. A to z obavy, že pokud by zůstal doma, aby se zotavil, bude obviněn z flákání.

Vědci zjistili, že prezentismus je běžně způsoben následujícími faktory:

 • špatné duševní zdraví zaměstnance
 • šikana na pracovišti
 • finanční tlak na pracovníka
 • vystavování lidí nereálným deadlinům při plnění úkolů

K prezentismu dochází nejvíce při homeofficech

Fenomén prezentismu se nejvíce projevuje ve vzdáleném nebo hybridním pracovním prostředí. Může to být dokonce horší, než když jsou zaměstnanci fyzicky přítomni v kanceláři.

77 % dotázaných HR expertů v roce 2022 uvedlo, že při práci z domova pozorovali jasné znaky prezentérství, což bylo o 2 % více než na pracovišti.

Proč se to děje? Nejspíš kvůli obecně rozšířenému přesvědčení, že práce na dálku vyžaduje méně energie. To pak nutí mnoho lidí k tomu, že pracují, i když jsou nemocní, místo toho, aby si odpočinuli a zotavili se. Anebo pracují nad rámec svých časových, fyzických i psychických možností. Proč to dělají? Z prostého důvodu – snaží se svému šéfovi dokázat svou hodnotu a podtrhnout fakt, že opravdu makají.

Zaměstnanci jsou navíc často znepokojeni předpojatostí svých manažerů, kteří trvale pracují v kanceláři. 42 % nadřízených totiž říká, že někdy zapomínají při přidělování nových úkolů na lidi, kteří v tu chvíli pracují z domova. Z toho pak pramení pocit, že šéf zaměstnance úmyslně brzdí, opomíjí a nepřikládá mu takovou váhu jako jiným.

To se má v roce 2023 změnit

V roce 2023 prý budou organizace řešit tento problém prioritně. Chtějí tak zabránit vyhoření zaměstnanců a zároveň vytvořit pozitivní pracovní prostředí pro všechny své lidi.

Vrcholoví manažeři si navíc začínají uvědomovat, že indisponovaný nebo přepracovaný člověk, který se přesto pere o své místo v kanceláři, není výhra, naopak. Je ve stresu, špatně působí na své okolí a kolegy, předpokládá se u něj vyšší chybovost a menší efektivita či úplná neschopnost přicházet s novými nápady.

Jaké jsou konkrétní kroky proti prezentizmu?

 • Jasné pokyny, kdy má zaměstnanec volný den pro nemoc a kdy klasicky pracuje na HO
 • Nastavení konkrétních zásad ohledně odesílání e-mailů mimo pracovní dobu
 • Tvoření nových návyků u zaměstnanců, jako jsou například domluvené přestávky od pracovních kanálů
 • Větší důvěra v zaměstnance při práci na homeofficech
 • Transparentní přerozdělování úkolů
 • Správné a konkrétní stanovení rolí každého jednoho zaměstnance
 • Nevyžadovat prezenci pracovníků ve firmě, pokud zrovna není dostatek práce
 • Větší důraz na work-life balance