Není firemní kultura ve skutečnosti přeceňovaná a nafouklá bublina?

Chill-out zóna, cool kanceláře s fotbálkem nebo posilovnou. Pojmy, které se dnes v inzerátech často skloňují, můžeme souhrnně nazvat moderním firemním prostředím. Tento trend je v současnosti často prezentovaný jako rozhodující faktor, podle něhož si kandidáti mezi nabídkami vybírají.

Vede ale lákavé pracovní prostředí také ke skutečným výsledkům a stabilní produktivitě zaměstnanců? Nejde náhodou spíš o prázdné pozlátko, které umí urychlit nábor, ale nedokáže snížit fluktuaci lidí?

Ponořte se do těchto otázek s námi.

Marketingová vábnička při náboru

Firmy mívají často velice ambiciózní cíle v podobě rychlého růstu a bleskových výsledků, a tak potřebují co nejrychleji nabrat nové talenty, kteří jim toho umožní dosáhnout. Do inzerátů se tlačí lákadla v podobě chill-out zón, fotbálku, heren nebo piv s kolegy. A uchazeči na to slyší a přihlášky se kupí. Tato atraktivní a načančaná prostředí stojí sice nemalé finanční prostředky, jejich popularita ale i u firem stále roste.

A my se nyní ptáme - vede to všechno také k plnění dlouhodobých firemních plánů? A ke snižování fluktuace zaměstnanců?

Faktem je, že moderní firemní kultura je v prvé řadě hlavně chytrým marketingovým nástrojem k navnadění kandidátů. V praxi ale nemusí nijak korelovat s dlouhodobou spokojeností a stabilitou pracovníků. Jistá část z nich sice možnost sportovních a sociálních aktivit během pracovní doby ocení. Opravdová spokojenost a efektivita ale vychází především z faktorů, kterými jsou: kvalitní vedení, jasně definované cíle, spravedlivé ohodnocení, smysl zaměření firmy a další.

Ona totiž realita bývá i taková, že jakmile se musí začít tlačit na plnění KPI, jdou právě ty načančané prvky firemní kultury rychle stranou.

Firemní kultura jako klíč k toxické produktivitě

Klíč k toxické produktivitě?

Nabízí se nám tedy myšlenka, zda nevede vyšperkované firemní prostředí, plné volnočasových i sociálních aktivit, spíše k jisté formě manipulace se zaměstnanci. Co tím totiž firma skutečně sleduje, když propaguje možnost trávit v práci čas hraním her, sportem nebo nadměrnou socializací s kolegy?

Nejde náhodou o způsob, jak přimět lidi uměle trávit v práci nadměrné množství hodin, protože jim přece je poskytnuto vše, co mohou potřebovat? K televizi nemusí jít domů, na pivo nebo do posilovny nemusí se svými kamarády a rodinu přece dokáže taky zastat firma...

Inovativní firemní kultura může být bohužel často zástěrkou pro přetěžování zaměstnanců a nadměrné požadavky na jejich výkon. Uměle může v lidech vyvolávat pocit, že by v prostředí kanceláře měli trávit více času a může vést k jejich toxické produktivitě. A to už je hodně vzdálené od původní "cool" fasády, co myslíte?

Přímí nadřízení jako alfa a omega

Firemní kultura je ve skutečnosti jen tak silná, jak silní jsou lidé, kteří ji tvoří. A těmi nejsou majitelé firmy a rozhodně tím nejsou vize a hodnoty zanesené pouze někde na papíře. Firemní kulturu utvářejí především přímí nadřízení. Ti jsou v každodenním a přímém kontaktu se svými kolegy, mohou je vést příkladem, nastavovat transparentní komunikaci, podporovat jejich profesní růst a budovat vzájemnou důvěru.

Na jejich bedrech leží skutečná odpověď na otázku: Jak docílit v práci pozitivního a produktivního prostředí, které bude dlouhodobě nést ovoce.

A jaký je váš názor na popularizaci inovativních firemních kultur? Považujete to za krok správným směrem? Nebo si naopak myslíte, že jde o přeceňovaný trend a dvousečnou zbraň? Sledujte nás na Linkedinu pro další zajímavá témata z oblasti lidských zdrojů. A pokud potřebujete pomoci s náborem nebo zlepšit fungování vašeho HR, neváhejte se na nás obrátit.