Jak na spokojené zaměstnance?

Jak motivovat zaměstnance a zvýšit jejich výkon a efektivitu? Tohle je otázka, na kterou hledají odpovědi manažeři velkých i malých firem. A proč je chytré mít spokojené zaměstnance? Přinese vám to spoustu benefitů. Spokojení a šťastní zaměstnanci tolik nemarodí, pracují lépe a není u nich tak vysoká fluktuace.

Správné otázky jsou klíč

Organizace Gallup se právě na toto téma zaměřila ve své studii z roku 2000. Zkoumala souvislosti mezi spokojeností zaměstnanců, výsledků firmy a fluktuací pracovníku. Tento výzkum byl proveden na 1.000.000 zaměstnanců, 80.000 manažerů, 12 odvětví a 2.500 provozních jednotek. Na základě sebraných dat, přišly výzkumníci z Gallupu s 12 otázkami, které je důležité si položit, abyste věděli, zda jsou vaši zaměstnanci u vás spokojeni.

12 otázek

 1. Vím, co se ode mě v práci očekává? Jedna z nejdůležitějších otázek podle Gallupu. Zaměstnanec musí vědět, co je náplní jeho práce, kdy má co dodat a jak jeho práce navazuje na práci jeho kolegů.
 2. Mám všechny podklady a výbavu pro to, abych mohl/a dělat svou práci, jak nejlépe umím? Pokud není tato potřeba naplněna, může zaměstnanec prožívat stres. Tento stres si pak může nosit i domů.
 3. Mám v práci příležitost dělat každý den to, v čem jsem opravdu dobrý/á? Jak často se bavíte se svými podřízenými o tom, co je baví, k čemu mají předpoklady a zda to využívají v práci?
 4. Pochválil mě někdo upřímně nebo mi poděkoval během posledních sedmi dnů za moji práci? Poděkování nebo pochvala je jednou z nejsilnějších motivací, pokud je myšlena upřímně. Přes to, že nic nestojí a je otázkou chvilky, je často poděkování nebo pochvala velmi opomíjená.
 5. Záleží mému nadřízenému na mně jako na člověku? Pokud zaměstnanec necítí, že je pro svého šéfa důležitý, může to vést k problémům jako jsou třeba krádeže. Často si totiž zaměstnanci tento nezájem kompenzují tímto způsobem. A teď ruku na srdce - odešli jste někdy z práce třeba s kancelářskými potřebami?
 6. Je v práci někdo, kdo mě podpoří v tom, abych se naučil/a nové věci? Chcete se něco nového naučit? Máte cíl, ke kterému chcete dojít? A jak vám v tom právě váš šéf nebo firma mohou dopomoci? 
 7. Berou v práci v potaz moje názory? Zajímá se váš nadřízený o vaše názory? Ptá se vás, co si myslíte? A jste-li šéf - ptáte se svých lidí, jaký mají názor?
 8. Mám pocit, že moje role je pro celkový výsledek firmy opravdu důležitá? Pokud jste šéf, zkuste se zeptat svých podřízených, jaké jsou cíle firmy a jaká je její vize. Potom s nimi proberte jaká je jejich úloha při naplnění těchto cílů.
 9. Podávají mí spolupracovníci ten nejlepší výkon? Pokud jste tahoun a máte kolem sebe kolegy, kteří se jen vezou, může to vést k vaší demotivaci a snižuje to chuť spolupráce v rámci týmu.
 10. Mám v zaměstnání opravdového přítele? Jasně, do práce chodíme hlavně kvůli penězům, ale pokud máme to štěstí a najdete zde skvělé kolegy, kteří se stanou i našimi dobrými přáteli, budeme se do práce vyloženě těšit.
 11. Mluvil se mnou někdo během posledního půl roku o mém rozvoji? Velmi klíčová otázka, pokud chcete růst v kariérním žebříčku.
 12. Měl jsem za poslední rok možnost naučit se nové věci nebo vyrůst? Jestli nechcete jen pracovat, ale chcete i růst a posouvat se.

Začněte od základů

Stejně jako u základních lidských potřeb, i zde začněte od základů. Tedy když váš zaměstnanec nebude mít vhodné nástroje k vykonávání své práce a nebude vědět, co se od něj očekává, je zbytečné začít řešit, jak je spokojený s kolegy nebo kam jako firma míříte.
A mějte na paměti, že zatímco do nové práce zaměstnanci přicházejí hlavně kvůli penězům, benefitům nebo pro image firmy, tak ti nejlepší zaměstnanci zde zůstávají především díky loajalitě a spokojenosti. A to můžete díky firemní kultuře vybudovat i ve vaší firmě.